Lean & Green Offroad
Geplaatst op 15 juni 2020

Onder de noemer ORO, Spaans voor goud, is dit voorjaar ook Off-Road Overijssel van start gegaan

De ambitie van Lean & Green Off-Road sluit naadloos aan bij het Programma Goederenvervoer van de Provincie Overijssel

De Provincie is al een flink aantal jaren actief met het stimuleren van het vervoer over water. Met ORO wordt weer een volgende stap gezet.

Er is niet alleen een focus op het versterken van bestaande corridors, maar ook het opzetten van nieuwe corridors met spoor en binnenvaart naar het Europese achterland. Dit is echter alleen haalbaar als er zicht is op voldoende volume naar bepaalde regio’s, die per spoor of water goed bereikbaar zijn. Hiervoor is de samenwerking gezocht met Panteia. Uit hun onderzoek is naar voren gekomen dat er voldoende import- en exportlading is naar West-Polen en naar Zuid Duitsland. Zij hebben tevens in kaart gebracht welke Overijsselse verladers hier bij betrokken zijn.

Nu is het de taak aan de Programma managers om de verladers te enthousiasmeren om samen met logistiek dienstverleners deze corridors op te gaan bouwen. Hier komen de logistieke makelaars van de provincie om de hoek kijken. Tom Tillemans en Miranda Volker werken al veel samen met het Overijsselse bedrijfsleven en zijn in andere regio’s ook bekend met de werkwijze van Lean & Green Off-Road.

Overijssel heeft al heel wat mooie modal shift kansen verzilverd. Nu is het tijd om voor goud te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tom Tillemans: t.tillemans@overijssel.nl

Miranda Volker: m.volker@overijssel.nl

https://portoflogisticsoverijssel.nl/partner/logistieke-makelaars-provincie-overijssel/

Sponsoren