Miljoenen extra voor Twentekanaal, verruiming kan doorgaan
Geplaatst op 15 maart 2019

Het geld is bestemd voor de vervanging van 14 kilometer damwanden van het de vaarrroute. Bedrijven aan het kanaal investeerder eerder al 490 miljoen euro in de waterweg. Naast het eerder geplande baggerwerk voor verruiming van het kanaal, worden straks ook de damwanden vervangen in plaats van gerenoveerd. 

Er wordt al lange tijd gesproken over verruiming van het Twentekanaal. Het kwam vorig jaar zelfs al tot een aanbesteding van de klus. Maar de aanbesteding mislukte vanwege angst voor lekkage, waardoor kanaalwater wegstroomt. Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw plan en concludeerde dat de kosten fors hoger zouden uitpakken. Onder meer omdat de damwand vervangen moet worden.

Na de verruiming van het kanaal kunnen er veel meer goederen over het kanaal worden vervoerd. Vooruitlopend daarop investeerden Twentse bedrijven en overheden samen naar schatting al 490 miljoen euro. Onder andere in productiecapaciteit, opslag, ruimte voor verwerking van goederen en infrastructuur. 

Het project loopt wel vertraging op. In het eerste plan had het werk in 2022 klaar moeten zijn, dat wordt nu naar verwachting een jaar later, in 2023.

Sponsoren