Ontwikkeling Blauwe Golf Twentekanalen van start
Geplaatst op 11 januari 2019

Om het scheepvaartverkeer over de Twentekanalen efficiënter te laten verlopen ontwikkelen de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Twente het informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen. Doel van dit platform is doorstroming en beladingsgraad van binnenvaartschepen op de Twentekanalen te verbeteren en daarmee de Twentekanalen meer en beter te benutten.  De beoogde oplevering is oktober 2019.

Input van verladers en schippers

Om de gebruikerswensen voor het platform goed in kaart te brengen, organiseert het consortium een aantal sessies met binnenvaartschippers, opdrachtgevers van de binnenvaart, havenmeesters, sluismeesters en beleidsambtenaren. Verladers en schippers die graag mee willen doen/denken, kunnen zich aanmelden bij de projectleider Jan Snoeij van 4schipping via jan@4shipping.com.

Sponsoren