Oproep: veiligheidsenquête Twentekanaal
Geplaatst op 9 oktober 2020

Het Twentekanaal heeft het  ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ en dit keurmerk willen wij graag behouden!

Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, brandweer, BIT, Securion, IVM en ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de veiligheid op het Twentekanaal. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van het groenonderhoud, verkeersveiligheid, beveiliging en verlichting, maar ook aan het structureel bespreken van de incidentencijfers met politie en brandweer.

Het Keurmerk heeft zich bewezen als een effectief instrument om samen te werken aan de veiligheid van het bedrijventerrein en daarom heeft de werkgroep zich ten doel gesteld om het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen “Continue Samenwerken” te behouden.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen u slechts 5 minuten van uw tijd. De werkgroep levert in samenwerking met de betrokken partners de overige inspanningen voor het behouden van het keurmerk. Uw 5 minuten worden gevraagd voor het invullen van een enquête. Op basis van deze gegevens maken wij nieuwe veiligheidsafspraken of passen de huidige maatregelen aan. De werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête vóór 23 oktober in te vullen.

De enquête kunt u via de volgende link invullen:

https://nl.surveymonkey.com/r/WPGCDJN

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven. Uw reactie geeft ons inzicht in de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden.  

De werkgroep rekent op uw steun!

Sponsoren