Europese subsidie Twentekanaal
Geplaatst op 4 december 2017

Het project is één van de 39 geselecteerde Europese projecten die voordragen zijn voor een subsidie. De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic corridor, die via Rotterdam richting Polen en naar Helsinki loopt. De subsidie is onderdeel van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF). Het programma richt zich op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. 


Alle voorgedragen 39 Europese projecten liggen op een van de negen hoofdtransportcorridors in Europa. De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic corridor, die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt.


Logistieke hotspot
Doel van het project is onder andere dat de binnenhavens geschikt worden voor grotere schepen. Ook wordt het vervoer over water gestimuleerd. Hierdoor vermindert het vervoer per truck over de weg. Dat vermindert onder andere files en uitstoot. 

Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Port of Twente, KNI Osnabrück, (een logistiek platform), Rokramix (bedrijf uit Enschede) en de gemeenten Hengelo en Almelo gaan gezamenlijk het project uitvoeren. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Euregio, het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Regio Twente. Ook is er aandacht voor de toepassing van innovaties, meer economische activiteiten in de binnenhavens en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector.


Baggeren

Bij de werkzaamheden wordt het 33 kilometer lange Twentekanaal uitgebaggerd en verdiept. Ook kades in de binnenhavens worden vernieuwd en er wordt intelligente transporttechnologie en sluisbediening op afstand toegepast. 

Sponsoren