Uitvoering verruiming Twentekanalen vertraagd
Geplaatst op 25 december 2017

De mislukte aanbesteding van de verruiming van de Twentekanalen naar klasse 5A zorgt dat het werk niet in 2020 maar tenminste anderhalf jaar later klaar is. De gunning moet opnieuw, laat Rijkswaterstaat weten, omdat er voor de aannemers teveel onzekerheden zijn over het beheersten van het grondwater.


De Twentekanalen worden tussen Delden en Enschede en de zijtak tot Almelo verdiept tot 2,80 meter. De damwanden worden aangepakt en de wachtplaatsen bij de sluis Hengelo worden uitgebreid, zodat aan beide kanten plaats is voor klasse 5A-schepen. Voor het project werd 76 miljoen euro uitgetrokken.


Teleurstelling

De teleurstelling over deze vertraging is groot, gezien het belang van verruimde Twentekanalen voor de bereikbaarheid over water en de noodzaak om de wegen te ontlasten.  31 bedrijven hebben in 2013 de ‘Beter Benutten-deal' met toenmalig minister Schultz hebben gesloten.


Onderhoud

Het grote onderhoud van de Twentekanalen is uitgesteld in afwachting van de start van dit project. Het kleine, reguliere onderhoud zoals het bijhouden van oevers gaat wel gewoon door, aldus Rijkswaterstaat.

Europese subsidie 

Begin deze maand werd bekend dat het project is voorgedragen voor een Europese subsidie, als onderdeel van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF).  Rijkswaterstaat verzekert dat het project dan is afgerond en de subsidie dus niet in gevaar komt.

Sponsoren