Voorzitters ondernemersverenigingen in gesprek met wethouder
Geplaatst op 26 augustus 2020

Op 17 september a.s. staat het jaarlijkse bestuurlijk overleg gepland tussen voorzitters & parkmanagers van de ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen in Hengelo en Borne en wethouder Gerrits van Economische Zaken, van de gemeente Hengelo. 

Omdat het voor deze gelegenheid gaat om de gezamenlijke bedrijventerreinen van Hengelo én Borne zal ook wethouder Kotteman van gemeente Borne aanschuiven.

De effecten van de coronacrisis op de bedrijven(terreinen), de profilering van de terreinen en toekomstgerichte aanpak, bereikbaarheid & mobiliteit en de  MKB-vriendelijkheid van de gemeente zijn onderwerpen die aan bod zullen komen.

Sponsoren